Miljö & Kvalitet

Vår målsättning

Kvalitet och effektivitet

Säkerhet

Personlighet

Med förhoppning om ett framtida gott samarbete!

Vår miljöpolicy

Hög miljömedvetenhet är centralt för StädNord och skall prägla all vår verksamhet.

StädNord tar ansvar för en hållbar samhällsutveckling.

I en bransch som omsätter stora mängder kemikalier krävs ett engagemang och intresse utöver det vanliga för att pressa miljöpåverkan till ett minimum.

Vi tar ansvar genom att:

  • Arbeta kontinuerligt för att minska miljöpåverkan från transporter.
  • Ta hänsyn till miljöaspekter vid tjänsteutveckling, materialval och arbetsinstruktioner.
  • Föra en öppen dialog om miljöarbetet med kunder, anställda, leverantörer och andra intressenter.
  • Följa kemikalieinspektionens bevaknings- och observationslista.
  • Utnyttja vatten och andra naturresurser effektivt.

Varje medarbetare ska inom sitt ansvarsområde säkerställa att miljöhänsyn är en naturlig del av verksamheten.

Förutsättningar ska skapas så att varje medarbetare kan arbeta i linje med miljöpolicyn.

Förutom denna miljöpolicy anpassar vi oss till Svanens högt ställda krav när det gäller vårt löpande miljöarbete.