Skolor/Förskolor städning

Skolor/Förskolor städning

Vi erbjuder regelbunden städning i skolor, förskolor och fritidsskolor. Tjänsten utförs enligt överenskommelse.

Följande ingår i ett standardavtal

Klassrum

Stolar ska vara uppställda på borden så vi kan komma åt att göra rent.

Lärarrum

Bord torkas om inget står på dem, fria ytor torkas också.

Toaletter

Stopp i toaletter åtgärdas också mot extra kostnad.

Personalrum

Eventuell kaffemaskin torkas av en gång/vecka.

Korridorer

Duschrum och omklädningsrum

Vi baserar våra uppdrag på kundens egna önskemål, men vi har även standardlösningar som hjälper kunden med planeringen.

Allmän information

Ring oss så bokar vi en tid för besök. Vi upprättar ett städschema just efter Ert behov. Vid första städtillfället rekommenderar vi att Ni kommer och besiktar arbetet, så att önskade justeringar kan utföras direkt. En storstädning rekommenderas vid allra första tillfället.

Betalningsvillkor: 30 dagar. Fakturaavgift på 25 kr. + moms tillkommer.

Städmaterial

Kunden ansvarar för underhåll av städmaterial. Vår personal meddelar i god tid om städmaterialet behöver bytas ut/fyllas upp.

Kunden ansvarar för att ha rengöringsmaterial tillgängligt. Vi meddelar i god tid om påfyllning/utbyte krävs.

Möjliga tilläggskostnader

Om lokalerna är hårt smutsade kan städningen inte utföras till det avtalade priset. Vid tillfälle av hårt smutsade lokaler, blir kunden informerad om tilläggskostnaden. Godkänner kunden ej tillägget, kommer städning enbart utföras i det antal timmar som ingår i det avtalade priset.

Eventuella skador

Vi är ansvarsförsäkrade hos Länsförsäkringar. Om en skada uppkommer på grund av vår oaktsamhet står vi för kostnaden för att åtgärda skadan. Om en skada uppkommer på grund av fel eller bristande information ifrån kundens eller från tredje parts sida, ansvarar vi inte för skadan.

Garanti

Vi lämnar alltid 3 dagars garanti på städningen. Eventuella klagomål som kan framkomma vid besiktningstillfället åtgärdas genast av oss. Klagomål som uppkommer efter kundens godkännande beaktas ej.

Vi rekommenderar att beställaren närvarar vid besiktningstillfället. Tid för besiktning meddelas av vår personal ca 1 timme innan städningen slutförs.

Reklamation

Reklamationsrätten är gällande i 3 dagar efter tjänstens avslutande. Ärenden inkomna senare än 3 dagar handläggs inte.