090-144 661

Miljö & kvalitet

Vår målsättning

 • Städföretaget med service och flexibilitet.
 • Vi på städföretaget StädNord är det personliga, unga och starka städföretaget!
 • Kvalitet är vårt ledord!
 • Vi jobbar ständigt på att vara så flexibla som möjligt gentemot våra kunder för att tillgodose kundens förväntningar och behov.

Kvalitet och effektivitet

 • Kvaliteten är även viktig del av vårt arbete eftersom en nöjd kund kan generera fler kunder. För att öka effektiviteten i vårt arbete jobbar vi oftast två och två. Att jobba tillsammans tror vi gör att våra anställda trivs bättre, samt känner sig säkrare i sitt arbete.

Säkerhet

 • För ökad säkerhet använder vi oss även av sifferkoder i vår nyckelhantering. Detta för att förhindra att en nyckel kopplas ihop med en specifik adress.
 • Kunden och StädNord fyller alltid i ett nyckelavtal vid överlämnande av nycklar, vilket intygar att StädNord ansvarar för nycklarna och eventuell larmkod, så att inte någon utomstående får tillgång till dessa.
 • Alla våra anställda är fullt försäkrade för eventuella olycksfall eller skador, och har tystnadsplikt.

Personlighet

 • Städföretaget StädNord skall vara det personliga städföretag som du kontaktar när du behöver hjälp utan att binda upp dig till krångliga abonnemang/avtal och inställelseavgifter.
 • Vi arbetar hårt med att göra städbranschen etiskt ren, vi vill att våra anställda ska vara stolta över sin arbetstitel som lokalvårdare. Vi på städföretaget StädNord vill att yrket ska ha status och bli en ren bransch. Våra tjejer och killar är de bästa vi har!
 • Vi vill vara en starkt ledande konkurrent i städbranschen och kunna vara Ert personliga städföretag som Ni anlitar för att få den mest effektiva, professionella och bästa personliga servicen.
 • Med oss som Er städleverantör kommer ni bli 100% nöjda.
 • Vi vill alltid ha våra kunder i fokus, och vara lyhörda för era önskemål. Inget är omöjligt för oss, vi finns här för er!
 • Vårt mål är att ständigt expandera och anställa fler duktiga medarbetare. Vi brinner för miljön, medmänsklighet och rättvisa förhållanden.

 

Med förhoppning om ett framtida gott samarbete!

Miljöpolicy

Hög miljömedvetenhet är centralt för StädNord och skall prägla all vår verksamhet.

StädNord tar ansvar för en hållbar samhällsutveckling.

I en bransch som omsätter stora mängder kemikalier krävs ett engagemang och intresse utöver det vanliga för att pressa miljöpåverkan till ett minimum.

Vi tar ansvar genom att:

 • Arbeta kontinuerligt för att minska miljöpåverkan från transporter
 • Ta hänsyn till miljöaspekter vid tjänsteutveckling, materialval och arbetsinstruktioner
 • Föra en öppen dialog om miljöarbetet med kunder, anställda, leverantörer och andra intressenter.
 • Följa kemikalieinspektionens bevaknings- och observationslista.
 • Utnyttja vatten och andra naturresurser effektivt.

Varje medarbetare ska inom sitt ansvarsområde säkerställa att miljöhänsyn är en naturlig del av verksamheten.

Förutsättningar ska skapas så att varje medarbetare kan arbeta i linje med miljöpolicyn.

Förutom denna miljöpolicy anpassar vi oss till Svanens högt ställda krav när det gäller vårt löpande miljöarbete.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.